Έντυπο υπαναχώρησης.

Έντυπο υπαναχώρησης.

(συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)

ΠΡΟΣ:

elaptops.gr  που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και επί της Γιάννη Χαλκίδη επί της οποίας φέρει τον αριθμό 41, τ.κ 54249, με στοιχεία επικοινωνίας: τηλ. 2310312526 και e-mail: [email protected]

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών:

2.1.- ……………………………………………………………………………………

2.2.- …………………………………………………………….………………………

2.3.- ………………………………………………………………….………………….

2.4.- ……………………………………………………………………..………………

2.5.- ………………………………………………………………………..……………

2.6.- ……………………………………………………………..………………………

2.7.- …………………………………………………………………….………………

2.8.- ……………………………………………………………………..………………

2.9.- ………………………………………………………………………..……………

2.10.- ……………………………………………………………………………………

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Που παραγγέλθηκε(-αν) στις (*)/που παρελήφθη(-σαν) στις (*)

2.1.- ……………………………………………………………………………………

2.2.- …………………………………………………………….………………………

2.3.- ………………………………………………………………….………………….

2.4.- ……………………………………………………………………..………………

2.5.- ………………………………………………………………………..……………

2.6.- ……………………………………………………………..………………………

2.7.- …………………………………………………………………….………………

2.8.- ……………………………………………………………………..………………

2.9.- ………………………………………………………………………..……………

2.10.- ……………………………………………………………………………………

ΟΝΟΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Όνομα ………………………………………….. Επώνυμο ………………………… Πατρώνυμο ……………………………………….. Μητρώνυμο ……………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Δήμος ………………………………………… Οδός ………………………………… Αριθμός …………………………………………… Τ.Κ. …………………………….. Τηλέφωνο ……………………………e-mail …………………………………………..…….

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Α) Τράπεζα ………………………………… Αριθμός Πιστωτικής Κάρτας ………………………………………………… Χρόνος Πληρωμής …………………………. Ποσό ……………………………………. (για την περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας)

Β) Τράπεζα ………………………………… Αριθμός Λογαριασμού ………………………………………………… Χρόνος Πληρωμής …………………………. Ποσό ……………………………………. (για την περίπτωση πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού)

Γ) Μεταφορική Εταιρεία ………………………………………………… Χρόνος Πληρωμής …………………………. Ποσό ……………………………………. (για την περίπτωση πληρωμής μέσω αντικαταβολής)

Υπογραφή καταναλωτή(-ών)

(μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

Ημερομηνία
………………/……………………./…………………….

——————————————————-

Το Κανάλι μας στο Youtube


The number of items in the cart is 0