Bag

Your bag is empty

Continue shopping

Αγαπημένα

My wishlist

Η λίστα είναι άδεια - δεν έχεις ορίσει κάποιο προϊόν ως αγαπημένο

Όροι Χρήσης

Αποδοχή όρων

Ο Πελάτης (Χρήστης) είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο elaptops.gr. Ο Πελάτης (Χρήστης) θεωρείται ότι συναινεί κι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους Όρους Χρήσεως, όπως αυτοί περιγράφονται κι εκάστοτε ισχύουν, σε κάθε περίπτωση που κάνει χρήση των υπηρεσιών του elaptops.gr. Εάν κάποιος Πελάτης (Χρήστης) δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να απέχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος κι από κάθε συναλλαγή μ’ αυτό.
Το elaptops.gr διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποιήσεως των Όρων Χρήσεως, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του.

Στοιχεία Πελάτη

Στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση κι εγγραφή νέου πελάτη.
Κατά την εγγραφή Πελάτη στο elaptops.gr, η οποία (εγγραφή) είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής:

Όνομα, Επίθετο, Όνομα ή Επωνυμία Εταιρίας, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail.
Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει με ορθότητα τα παραπάνω στοιχεία, φέροντας και τη σχετική αποκλειστική ευθύνη, η εταιρεία, δε, στερείται οποιασδήποτε δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης αυτών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση και συγκεκριμένων υποδείξεων εκ μέρους τους πελάτη.

Χρήση των στοιχείων του πελάτη.

Στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:

 1. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο ηλεκτρονικό κατάστημα
 2. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του site, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π.
To elaptops.gr δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη.

Υποχρεώσεις Πελάτη

Ο Πελάτης του elaptops.gr υποχρεούται :

 1. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του elaptops.gr για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του elaptops.gr ή την προσβολή των χρηστών ηθών, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στον Αστικό Κώδικα, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
 2. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του elaptops.gr για να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα ή εμπορικά μυστικά.
 3. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του elaptops.gr για να προσβάλλει και να εκθέτει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών ή εσωτερικές πληροφορίες ή ιδιοκτησιακές ή εμπιστευτικές πληροφορίες ή γενικότερα οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο ή εν ισχύ συμβάσεις
 4. Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του elaptops.gr για να μεταδίδει ή δημοσιεύει ή με οποιοδήποτε αναπαράγει οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή οποιουσδήποτε κώδικες ή οποιαδήποτε αρχεία και προγράμματα.
 5. Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς κι όρους χρήσης του elaptops.gr καθώς, επίσης, και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
 6. Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.
 7. Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, το elaptops.gr έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.
 8. Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του (username, password) στις υπηρεσίες του elaptops.gr.

Σημαντικές Πληροφορίες

Οι εικόνες των προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτό τον ιστότοπο, ενδέχεται να διαφέρουν από τις πραγματικές. To elaptops.gr μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα της παρούσας ιστοσελίδας ακόμα και αυτά της εικόνας προϊόντος, της διαθεσιμότητας προϊόντος, της περιγραφής και τεχνικών προδιαγραφών των προϊόντων ή ακόμα και της τιμής αυτών.
Στις τιμές των προϊόντων δεν συμπεριλαμβάνεται κόστος τεχνικής υποστήριξης – εγκατάστασης τους και ως εκ τούτου ο αγοραστής για πιθανές υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης που χρειάζεται θα πρέπει να επιλέξει την αγορά πακέτου υπηρεσιών που συνοδεύει το αντίστοιχο προϊόν.

Ελαττωματικά Προϊόντα – Εγγυήσεις.

Ο αγοραστής μπορεί να ενημερωθεί για τα διαστήματα των παρεχόμενων εγγυήσεων είτε στην επιμέρους σελίδα του κάθε προϊόντος στο σχετικό πίνακα εγγυήσεων, είτε τηλεφωνικά από εκπρόσωπο της εταιρείας μας, αναφέροντας μάρκα και μοντέλο προϊόντος.
Η εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Δεν εκπληρώνει την κατά τα ανωτέρω υποχρέωσή της αν το προϊόν που παραδοθεί στον πελάτη δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση και ιδίως:

 1. δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή που έχει γίνει από την εταιρεία μας,
 2. δεν είναι κατάλληλο για το σκοπό της συγκεκριμένης σύμβασης και ιδιαίτερα για τη σύμφωνη με το σκοπό αυτόν ειδική χρήση,
 3. δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζονται συνήθως προϊόντα της ίδιας κατηγορίας με τα δικά μας προϊόντα,
 4. δεν έχει την ποιότητα ή την απόδοση που εσείς οι αγοραστές ευλόγως προσδοκάτε από προϊόντα της ίδιας κατηγορίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις δημόσιες δηλώσεις ημών (των πωλητών), στο πλαίσιο ιδίως της σχετικής διαφήμισης ή της επισήμανσης.

Πέραν των δικαιωμάτων υπαναχώρησης, όπως κατωτέρω αναλυτικώς περιγράφονται, ο πελάτης δικαιούται να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη (π.χ. αγαθά σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ή εξατομικευμένα)».

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.
Οδηγίες και προϋποθέσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994:

 1. Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν.
 2. Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων / αγαθών ή του τελευταίου προϊόντος / αγαθού (για την περίπτωση παραγγελίας πολλών αγαθών με μία παραγγελία που παραδίδονται χωριστά) ή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου αγαθού (για την περίπτωση ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια (σετ).
 3. Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@elaptops.gr.
 4. Τα προϊόντα επιστρέφονται με έξοδα του πελάτη ή προσκομίζονται από τον ίδιο τον πελάτη στη διεύθυνση: Γιάννη Χαλκίδη 41, ΤΚ 54249, Θεσσαλονίκη.
 5. Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, καλώδια συνδέσεων, software εγκατάστασης κ.τ.λ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιστρέφονται και τυχόντα επιπλέον δώρα που συνοδεύουν τα πωλούμενα προϊόντα
 6. Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.
 7. Ο Πελάτης πρέπει να εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρεία για την αποστολή του προϊόντος σ’ αυτόν.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τη εταιρεία μας στο τηλέφωνο 2310312526 .

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 1. στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.
 2. στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. ακουστικά, hands free κλπ)
 3. στις περιπτώσεις προϊόντων που έχουν χρησιμοποιηθεί, π.χ. έχουν εξατομικευτεί με την καταχώρηση (registration) της συσκευής (smartphones)
 4. στις περιπτώσεις που τα προϊόντα είναι σφραγισμένα ηχητικά έγγραφα ή σφραγισμένα έγγραφα βίντεο ή σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση και ειδικότερα: α) CD, β) DVD, γ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα, δ) ανοικτά αναλώσιμα (μελάνια, χαρτιά, CD, DVD κ.τ.λ.) ε) ανοικτά προγράμματα/software και παιχνίδια (games), στ) συνδέσεις internet και κινητής τηλεφωνίας, ζ) προϊόντα που περιέχουν σύνδεση internet η οποία έχει ενεργοποιηθεί, η) συσκευές κινητών τηλεφώνων με συμβόλαιο γενικώς, θ) συσκευές κινητών τηλεφώνων χωρίς συμβόλαιο εφόσον έχει ανοιχτεί η συσκευασία τους, ι) προϊόντα από το οποία λείπει το σειριακό νούμερο, ιβ) ανοικτές μνήμες ψηφιακών και USB αποθηκευτικά μέσα.
 5. στις περιπτώσεις συμβάσεων υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη, και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμά του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 6. στις περιπτώσεις προμήθειας ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχομένου πάνω σε υλικό μέσο, εφόσον η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης και με την προϋπόθεση ότι έχει επιστραφεί το προϊόν στo elaptops.gr, ο πελάτης θα λάβει ένα πιστωτικό σημείωμα ίσης αξίας με το τίμημα της πώλησης, το οποίο θα εξοφλείται από το elaptops.gr με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διενήργησε ο πελάτης την καταβολή του τιμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών.

Τρόποι επιστροφής τιμήματος

 1. Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε το elaptops.gr θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης.
 2. Σε περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την επιστροφή, κατόπιν, δε, της ενημέρωσης της τράπεζας παύει κάθε ευθύνη της εταιρείας για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.
 3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», η επιστροφή των χρημάτων σε αυτόν θα γίνεται από το κατάστημα της εταιρείας.
 4. Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο το elaptops.gr  δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων ή αξίες δώρων που συνόδευαν τα πωλούμενα προϊόντα και δεν επιστράφηκαν μαζί με αυτά. To elaptops.gr  σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).

Γενικές Διατάξεις

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και του Πελάτη καθώς και από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

**Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής είναι 6€, η αποστολή και η είσπραξη της αντικαταβολής γίνεται από την ACS.**

preloader